OEZA doet mee met JouwSportPas!

Heemskerkse Zwemvereniging OEZA doet mee met JouwSportPas!

JouwSportPas is een initiatief van verschillende gemeenten door de hele provincie Noord-Holland genaamd Noord-Holland Actief, waar mensen zich aan kunnen melden om eens te kunnen “proeven” van een sport.

Ook OEZA doet hier aan mee!

Wij bieden de mogelijkheid aan kinderen tussen de 6 en 12 jaar om 4 keer een training mee te doen om te kijken hoe het is om de sport wedstrijdzwemmen te beoefenen, helemaal gratis!
De inschrijvingen zijn al geopend, als je je aangemeld hebt kun je vanaf 22 januari 4 momenten kiezen om mee te zwemmen, met de keuze uit de maandag avond van 18.00 tot 18.45, of op de zaterdag van 8.30 tot 9.30. We zullen contact opnemen om de details verder te overleggen!

Meer informatie en de plek om u aan te melden is te vinden op https://www.noordhollandactief.nl/, door in de gemeente Heemskerk te zoeken op zwemmen of OEZA, of via het menu aan de linkerkant JouwSportPas te selecteren en naar beneden te scrollen tot u “Introductie tot wedstrijdzwemmen bij OEZA Heemskerk” heeft gevonden.

Mochten er vragen zijn kunt u ook altijd een email sturen naar [email protected]!

Algemene ledenvergadering – Woensdag 8 november 2023 – 20.00 uur Sportcafé De Waterakkers

Beste Leden, zoals al in de Kroezant vermeld stond vindt 8 november de Algemene Ledenvergadering, de “najaars ALV” plaats. Deze vergadering zal om 20.00 uur beginnen in het Sportcafé de Waterakkers (door de hal van het zwembad, naar het café).

Hieronder kunt de bestanden en de formele uitnodiging vinden met de agenda voor de vergadering!

Als u enige vragen of opmerkingen heeft kunt u die mailen naar [email protected]

 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Namens het bestuur bent u van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse najaars Algemene ledenvergadering. Deze zal worden gehouden op woensdag 8 november, in het Sportcafé de Waterakkers (in de kantine van het zwembad), kerkweg 217, Heemskerk. De vergadering begint om 20.00, we verwachten een uurtje bezig te zijn, inclusief een drankje achteraf!

 

De agenda voor de vergadering ziet er als volgt uit:

 1. Opening van de vergadering
 2. Mededelingen en bestuurlijke zaken
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 16 november 2022
 4. Verkiezing bestuur
 5. Begroting 2024 en vaststelling contributie
  1. Toelichting begroting
 6. Beleidsplan
 7. Jubilarissen
 8. Rondvraag
 9. Sluiting van de vergadering

De relevante documenten kunt u vinden door op de link in de bovengenoemde punten te drukken.

Pascal Palmboom heeft aangegeven zijn rol als voorzitter en bestuurslid neer te leggen. Hierdoor stellen wij als bestuur, Bouke Oortwijn voor als nieuwe voorzitter. Chester Bal wordt de nieuwe vice-voorzitter. Het bestuur ziet dat we op het moment maar 4 leden hebben, maar vanwege de veranderende rollen binnen het bestuur zijn wij op dit moment nog niet op zoek naar een 5e bestuurslid. Mocht u toch interesse hebben kunt u zich melden bij de secretaris, Koen, of via een mail naar [email protected] dan zullen we contact houden.

Mocht u vragen hebben die bij de rondvraag aan bod kunnen komen, vragen wij u die graag voor de vergadering te mailen naar [email protected]. Op deze manier heeft het bestuur meer tijd om zich voor te bereiden en een zo compleet mogelijk antwoord te geven. Tijdens de vergadering zelf kunt u uiteraard ook uw vragen nog stellen.

 

Hopelijk tot 8 november,

Met vriendelijke groet,

 

Koen Gaal

Secretaris

[email protected]

 

De conceptnotulen van deze ALV kunt u hier lezen

OEZA sponsoring

We zijn blij om te kunnen melden dat we sinds deze week een tweede sponsor hebben!
Niet alleen FLIP&ZO maar ook Kignsign heeft besloten om bordsponsor van OEZA te worden.
Binnenkort zult u dus ook het bord van Kingsign langs de badrand kunnen zien!

 

Naast bordsponsors doet OEZA mee aan de Rabo Club Support, waar iedereen die een rekening heeft bij de Rabobank kan stemmen op drie verenigingen, waarna deze verenigingen geld krijgen van de Rabobank. We willen de mensen met een rekening bij de Rabobank dan ook vragen om via de website of in de app op OEZA te stemmen.
Ook heeft OEZA zich ingeschreven bij de Vomar voor hun Club is Koning actie, waarbij klanten hun klant-is-koning kaart aan OEZA kunnen koppelen en op die manier kosteloos geld kunnen verdienen voor de vereniging. Op de website van de Vomar kunt meer informatie vinden over hoe dit precies werkt en hoe u de klant-is-koning kaart kunt koppelen aan OEZA. Houdt onze Facebook pagina in de gaten om te horen wanneer OEZA meedoet!
Verder hebben wij ook al jaren een partnership met SponsorKliks. Zij werken samen met verschillende partijen, zoals Bol.com, Bruna, Booking.com en nog veel meer grote en kleine namen. Als u de link van SponsorKliks gebruikt om bij deze partijen een bestelling te doen krijgt OEZA daar ook kleine commissie van. Om dit te doen klikt u eenvoudig op het logo van SponsorKliks onderaan de pagina en gaat u via die pagina naar de winkel waar u iets wilt bestellen. (er is ook een plug-in te downloaden die u laat weten wanneer u de SponsorKliks commissie bent vergeten).

 

Al dit geld is bedoeld om de vrijwilligers die het hele jaar door zorgen dat OEZA kan bestaan, te bedanken, maar ook om nieuwe materialen voor de zwemmers te bekostigen, of nieuwe kleding te kopen en nog veel meer dingen. We willen u dus vragen om goed te kijken hoe u kosteloos onze vereniging kunt helpen. Als u daarnaast iemand kent of bent die misschien geïnteresseerd is in een sponsoring dan horen wij dat ook graag! Stuur dan een mailtje naar [email protected].

Logo van FLIP&ZO, sponsor van OEZA sinds april 2023Logo van KINGSIGN, sponsor van OEZA sinds september 2023

Gezocht: Nieuwe OEZA bestuurder (voorzitter)

Huidig voorzitter Pascal Palmboom heeft het OEZA bestuur laten weten na zijn termijn (einde seizoen 2023 / 2024) te stoppen met al zijn (bestuurs-)taken bij OEZA. Door zijn vertrek over enkele maanden ontstaat er een nieuwe vacature binnen het OEZA bestuur, welke we nog voor het vertrek van Pascal hopen in te vullen.

We zijn daarom opzoek naar een enthousiaste en gemotiveerde bestuurder (mogelijk met voorzittersambitie) die zich betrokken voelt bij onze zwemvereniging en die samen met de andere bestuurders en vrijwilligers onze zwemvereniging verder vorm wil geven en wil werken aan de gestelde ambities (beleidsplan 2024 – 2028).

Het OEZA bestuur vergadert ongeveer 5-6 keer per jaar. Het bestuur vergadert aan de hand van een aantal vaste agendapunten en eventuele ingekomen stukken (denk aan financiële vraagstukken, activiteiten, sponsoren, vrijwilligerswerving, vraagstukken vanuit leden / kader / trainers / zwembad / gemeente). Daarnaast zijn de bestuurders van OEZA actief betrokken bij de verschillende doelgroepen die OEZA rijk is.

Bent u geïnteresseerd in deze ontstane vacature of heeft u nog aanvullende vragen? Stuur dan een e-mail naar [email protected]

Algemene Ledenvergadering – woensdag 19 april 2023 – 20.00 uur – Sportcafé De Waterakkers

Documenten: 

Uitnodiging ALV voorjaar 2023

3. Notulen ALV 19 april 2022_concept

4a. Jaarverslag Secretaris 2022

4b. Jaarverslag Opleidingen 2022

4c. Jaarverslag Jeugdraad 2022

4c. Jaarverslagen 2022 – Vertrouwenscontactpersoon, Werkgroepen Activiteiten en Wedstrijden

5A Jaarverslag penningmeester 2022

5B Rekening 2022 tbv jaarvergadering HC

8 Beleidsplan OEZA_concept voor ALV_zonder watermerk

8 Beleidsplan OEZA_concept voor ALV_met watermerk

Uitnodiging: 

Geachte leden,

Namens het bestuur van de Heemskerkse zwemvereniging OEZA nodig ik u hierbij uit voor de Algemene Ledenvergadering die gehouden zal worden op woensdag 19 april 2023 in Sportcafé de Waterakkers (kanMne bij het zwembad), Kerkweg 217, Heemskerk. Aanvang van de vergadering is om 20.00 uur.

De agenda voor de vergadering is als volgt:

 1. Opening
 2. Mededelingen en bestuurlijke zaken
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 19 april 2022
 4. Jaarverslagen
  1. Jaarverslag secretaris
  2. Jaarverslag opleidingen
  3. Jaarverslagen commissies en werkgroepen
 5. Jaarverslag penningmeester
 6. Verslag kascommissie
 7. Verkiezing kascommissie
 8. Beleidsplan
 9. Samenstelling en taakverdeling bestuur
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Rondvraag (agendapunt 10)
Wij verzoeken u vriendelijk om eventuele punten voor de rondvraag uiterlijk vijf dagen voor de vergadering per e-mail (aan [email protected]) in te dienen. U kunt er dan op rekenen dat de vraag in de vergadering beantwoord wordt door één van de bestuursleden. Uiteraard kunt u uw vraag ook tijdens de vergadering stellen. Dan bestaat echter de kans dat een antwoord pas gegeven kan worden, nadat uw vraag op de eerstvolgende bestuursvergadering besproken is.

De voor de vergadering relevante documenten vindt u op de website.

Met vriendelijke groet,

Pauline Heus Secretaris

[email protected]

Geslaagd schaatsuitje Jeugdraad

Op zondag 30 Januari 2022 hebben we weer ons jaarlijkse schaatsuitje gehad. Maar liefst 18 enthousiaste zwemmers, vrienden en familieleden hadden het schaatsen weer opgezocht en zijn in de auto gestapt om samen met de jeugdraad naar de ijsbaan in Haarlem te gaan.

Waar sommigen zo het ijs opstapten alsof ze nooit gestopt waren hadden anderen er soms wat meer moeite mee om rechtop te blijven staan. Waar de een zich vermaakte door fanatiek meters te maken met een gezellig groepje, hadden anderen een lol om met elkaar op de binnenbaan te schaatsen met de auto’s en zeehonden.

Na 2 uur schaatsen vonden we het wel weer tijd om de kou van de schaatsbaan weer in te ruilen voor de vertrouwde warmte van het zwembad.

Het was een super gezellige middag! Ben jij er de volgende keer ook bij ?

Groetjes,
De jeugdraad

DEEN Sponsoractie levert Zwemvereniging OEZA 1.250 euro op!

Zwemvereniging OEZA heeft in de periode van 18 juli t/m 21 augustus 2021 deelgenomen aan de (laatste) DEEN Sponsoractie, te Heemskerk. Tijdens deze sponsoractie konden klanten van de DEEN Supermarkt sponsormunten doneren aan Zwemvereniging OEZA. Uiteindelijk resulteerde deze sponsormunten in een sponsorbijdrage van 1.250 euro voor zwemvereniging OEZA. Een fantastisch bedrag, wat willen we besteden aan de aanschaf van nieuwe zwemmaterialen.

Zwemvereniging OEZA geslaagd voor audit verlenging Licentie Nationale Zwemdiploma’s

De Nationale Raad Zwemvaardigheid (NRZ) heeft op 9 maart 2021 laten weten dat zwemvereniging OEZA is geslaagd voor de audit verlenging Licentie Nationale Zwemdiploma’s.

Licentie Nationale Zwemdiploma’s
Zwemlesaanbieders die met goed gevolg getoetst zijn door de Nationale Raad Zwemveiligheid, ontvangen de Licentie Nationale Zwemdiploma’s. Dit is de kwaliteitsstandaard van de zwembranche. Alleen zwemlesaanbieders die voldoen aan de kwaliteitscriteria van de Licentie mogen de Nationale Zwemdiploma’s, waaronder het Zwem-ABC uitgeven. Om deze licentie te kunnen behouden, vindt er met enige regelmaat een herhaal audit plaats.

Reactie Nationale Raad Zwemveiligheid 

Uit de steekproef is gekomen dat u in de praktijk uitvoert wat op papier vermeld staat. Dit is gebleken uit observatie van de zwemles en uit een gevoerd interview met een aanwezige zwemlesgevende. Tevens is aangetoond dat er noodzakelijke aanvullingen en opvolgingen zijn op de kwaliteitscriteria.

De Nationale Raad Zwemveiligheid is blij dat jullie ervoor kiezen om te blijven voldoen aan de “nieuwe” kwaliteitsstandaard van de zwembranche. Samen staan wij voor het borgen van veiligheid en kwaliteit van het zwemonderwijs!

Wij feliciteren jullie wederom met het behaalde resultaat: VERLENGING LICENTIE NATIONALE ZWEMDIPLOMA’S.

Dankzij de inzet van onze OEZA vrijwilligers behaald

Dankzij de inzet van ons bestuurslid Opleidingen en onze kaderhoofden en kaderleden hebben we deze audit tot verlenging van de Licentie Nationale Zwemdiploma’s behaald. Een fantastisch resultaat waar we trots op mogen zijn!

Verbeter je zwemtechniek met de Borstcrawlcursus – Nieuwe cursus start 17 september 2021

In samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) organiseert Zwemvereniging OEZA voor de tweede keer de KNZB borstcrawlcursus in Zwembad De Waterakkers te Heemskerk. Heb je wel een goede conditie, maar lukt het niet met je borstcrawltechniek? Of beheers je wel de techniek maar raak je snel buiten adem? Dan is deze borstcrawlcursus zeker iets voor jou!
De cursus heeft 5 basiselementen waar je gedurende 12 weken mee bezig bent. Deze elementen zijn: ligging, beenslag, armslag, ademhaling en een combinatie van alles.
Onder deskundige begeleiding van een KNZB trainer werk je op wekelijkse basis aan het verbeteren van je borstcrawl techniek en conditie. Eventueel kan je de cursus ook gebruiken als optimale
voorbereiding voor een (open water) wedstrijd of een triatlon.
Voorzitter Pascal Palmboom van Zwemvereniging OEZA: ‘’Met dit aanvullende zwemaanbod spelen we in op een groeiende behoefte onder volwassenen om de borstcrawl techniek aan te leren of te verbeteren. Op de vorige borstcrawlcursus is enthousiast gereageerd en bleken de 12 cursusplekken snel te zijn vervuld, dus heb je interesse schrijf je dan snel in.’’
De borstcrawlcursus start vrijdag 17 september a.s. van 19.30 – 20.30 uur en de kosten bedragen 190,00 euro voor 12 lessen. Meer informatie en inschrijven: https://www.mijnzwemcoach.nl/cursussen/894/borstcrawlcursus-heemskerk