Algemene Ledenvergadering – dinsdag 19 april 2022 – 20.00 uur – Sportcafé De Waterakkers

Documenten:

0. Uitnodiging ALV voorjaar 2022

3. Notulen ALV 20 april 2021_concept

4a. Jaarverslag Secretaris 2021

4b. Jaarverslag Opleidingen 2021

4c. Jaarverslag Jeugdraad 2021

4c. Jaarverslag Werkgroep Activiteiten 2021

4c. Jaarverslag Werkgroep Wedstrijden 2021

5. Jaarverslag Penningmeester 2021

5. Balans 2021

5. Rekening 2021

——————————

Uitnodiging: 

Geachte leden,

Namens het bestuur van de Heemskerkse zwemvereniging OEZA nodig ik u hierbij uit voor de Algemene Ledenvergadering die gehouden zal worden op dinsdag 19 april 2022 in Sportcafé de Waterakkers (kantine bij het zwembad), Kerkweg 217, Heemskerk. Aanvang van de vergadering is om 20.00 uur.

De agenda voor de vergadering is als volgt:
1. Opening
2. Mededelingen en bestuurlijke zaken
3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 20 april 2021
4. Jaarverslagen
a. Jaarverslag secretaris
b. Jaarverslag opleidingen
c. Jaarverslagen commissies en werkgroepen
5. Jaarverslag penningmeester
6. Verslag kascommissie
7. Verkiezing kascommissie
8. Verkiezing bestuur
9. Beleidsplan
10. Rondvraag
11. Sluiting

Verkiezing bestuur (agendapunt 8)
Volgens het huishoudelijk reglement zijn Bouke Oortwijn en Pauline Heus aftredend. Zij stellen zich voor een volgende termijn herkiesbaar. Voor de openstaande vacature voor ‘algemeen bestuurslid’ draagt het bestuur Shira de Haan voor. Shira is lid van het wedstrijdzwemmen en maakte tot kortgeleden deel uit van de Jeugdraad. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich melden bij ondergetekende.

Rondvraag (agendapunt 10)
Wij verzoeken u vriendelijk om eventuele punten voor de rondvraag uiterlijk vijf dagen voor de vergadering per e-mail (aan [email protected]) in te dienen. U kunt er dan op rekenen dat de vraag in de vergadering beantwoord wordt door één van de bestuursleden. Uiteraard kunt u uw vraag ook tijdens de vergadering stellen. Dan bestaat echter de kans dat een antwoord pas gegeven kan worden, nadat uw vraag op de eerstvolgende bestuursvergadering besproken is.

De voor de vergadering relevante documenten vindt u op de website.

Met vriendelijke groet,
Pauline Heus
Secretaris
[email protected]

Geslaagd schaatsuitje Jeugdraad

Op zondag 30 Januari 2022 hebben we weer ons jaarlijkse schaatsuitje gehad. Maar liefst 18 enthousiaste zwemmers, vrienden en familieleden hadden het schaatsen weer opgezocht en zijn in de auto gestapt om samen met de jeugdraad naar de ijsbaan in Haarlem te gaan.

Waar sommigen zo het ijs opstapten alsof ze nooit gestopt waren hadden anderen er soms wat meer moeite mee om rechtop te blijven staan. Waar de een zich vermaakte door fanatiek meters te maken met een gezellig groepje, hadden anderen een lol om met elkaar op de binnenbaan te schaatsen met de auto’s en zeehonden.

Na 2 uur schaatsen vonden we het wel weer tijd om de kou van de schaatsbaan weer in te ruilen voor de vertrouwde warmte van het zwembad.

Het was een super gezellige middag! Ben jij er de volgende keer ook bij ?

Groetjes,
De jeugdraad

DEEN Sponsoractie levert Zwemvereniging OEZA 1.250 euro op!

Zwemvereniging OEZA heeft in de periode van 18 juli t/m 21 augustus 2021 deelgenomen aan de (laatste) DEEN Sponsoractie, te Heemskerk. Tijdens deze sponsoractie konden klanten van de DEEN Supermarkt sponsormunten doneren aan Zwemvereniging OEZA. Uiteindelijk resulteerde deze sponsormunten in een sponsorbijdrage van 1.250 euro voor zwemvereniging OEZA. Een fantastisch bedrag, wat willen we besteden aan de aanschaf van nieuwe zwemmaterialen.

Zwemvereniging OEZA geslaagd voor audit verlenging Licentie Nationale Zwemdiploma’s

De Nationale Raad Zwemvaardigheid (NRZ) heeft op 9 maart 2021 laten weten dat zwemvereniging OEZA is geslaagd voor de audit verlenging Licentie Nationale Zwemdiploma’s.

Licentie Nationale Zwemdiploma’s
Zwemlesaanbieders die met goed gevolg getoetst zijn door de Nationale Raad Zwemveiligheid, ontvangen de Licentie Nationale Zwemdiploma’s. Dit is de kwaliteitsstandaard van de zwembranche. Alleen zwemlesaanbieders die voldoen aan de kwaliteitscriteria van de Licentie mogen de Nationale Zwemdiploma’s, waaronder het Zwem-ABC uitgeven. Om deze licentie te kunnen behouden, vindt er met enige regelmaat een herhaal audit plaats.

Reactie Nationale Raad Zwemveiligheid 

Uit de steekproef is gekomen dat u in de praktijk uitvoert wat op papier vermeld staat. Dit is gebleken uit observatie van de zwemles en uit een gevoerd interview met een aanwezige zwemlesgevende. Tevens is aangetoond dat er noodzakelijke aanvullingen en opvolgingen zijn op de kwaliteitscriteria.

De Nationale Raad Zwemveiligheid is blij dat jullie ervoor kiezen om te blijven voldoen aan de “nieuwe” kwaliteitsstandaard van de zwembranche. Samen staan wij voor het borgen van veiligheid en kwaliteit van het zwemonderwijs!

Wij feliciteren jullie wederom met het behaalde resultaat: VERLENGING LICENTIE NATIONALE ZWEMDIPLOMA’S.

Dankzij de inzet van onze OEZA vrijwilligers behaald

Dankzij de inzet van ons bestuurslid Opleidingen en onze kaderhoofden en kaderleden hebben we deze audit tot verlenging van de Licentie Nationale Zwemdiploma’s behaald. Een fantastisch resultaat waar we trots op mogen zijn!

Verbeter je zwemtechniek met de Borstcrawlcursus – Nieuwe cursus start 17 september 2021

In samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) organiseert Zwemvereniging OEZA voor de tweede keer de KNZB borstcrawlcursus in Zwembad De Waterakkers te Heemskerk. Heb je wel een goede conditie, maar lukt het niet met je borstcrawltechniek? Of beheers je wel de techniek maar raak je snel buiten adem? Dan is deze borstcrawlcursus zeker iets voor jou!
De cursus heeft 5 basiselementen waar je gedurende 12 weken mee bezig bent. Deze elementen zijn: ligging, beenslag, armslag, ademhaling en een combinatie van alles.
Onder deskundige begeleiding van een KNZB trainer werk je op wekelijkse basis aan het verbeteren van je borstcrawl techniek en conditie. Eventueel kan je de cursus ook gebruiken als optimale
voorbereiding voor een (open water) wedstrijd of een triatlon.
Voorzitter Pascal Palmboom van Zwemvereniging OEZA: ‘’Met dit aanvullende zwemaanbod spelen we in op een groeiende behoefte onder volwassenen om de borstcrawl techniek aan te leren of te verbeteren. Op de vorige borstcrawlcursus is enthousiast gereageerd en bleken de 12 cursusplekken snel te zijn vervuld, dus heb je interesse schrijf je dan snel in.’’
De borstcrawlcursus start vrijdag 17 september a.s. van 19.30 – 20.30 uur en de kosten bedragen 190,00 euro voor 12 lessen. Meer informatie en inschrijven: https://www.mijnzwemcoach.nl/cursussen/894/borstcrawlcursus-heemskerk 

Doe uw online aankopen via SponsorKliks en steun OEZA

Zoals je misschien al weet werkt O.E.Z.A. samen met SponsorKliks om voor extra inkomsten te zorgen.

O.E.Z.A. ontvangt geld als er online wordt gekocht bij ruim honderd winkels, waaronder bekende als Bol.com, Wehkamp, Zalando en Booking.com en ook als je eten laat bezorgen via Thuisbezorgd.nl of een restaurant reserveert via Dinnersite.nl ontvangt O.E.Z.A. daar geld voor.

Waarschijnlijk koop of reserveer jij ook wel eens iets online en kan je ons dus helpen.

En wat helemaal fantastisch is: het kost jou geen cent extra!

Van belang is wel dat je de SponsorKLIK niet vergeet en daarom plaatsen we dit nieuwsbericht.

Gebruik deze link om OEZA te steunen: https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=4292