Algemene Ledenvergadering 24 april

4 april, 2024

De concept notulen van deze vergadering kunt u hier vinden: Notulen ALV 24 april 2024

 

 

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Heemskerk, 4 april 2024

Geachte leden, 

Namens het bestuur van de Heemskerkse zwemvereniging OEZA nodig ik u hierbij uit voor de Algemene Ledenvergadering die gehouden zal worden op woensdag 24 april 2024 in Sportcafé de Waterakkers (kantine bij het zwembad), Kerkweg 217, Heemskerk.  Aanvang van de vergadering is om 20.00 uur.  

De agenda voor de vergadering is als volgt: 

 1. Opening 
 2. Mededelingen en bestuurlijke zaken 
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 19 april 2023
 4. Samenstelling en taakverdeling bestuur 
 5. Jaarverslagen
  1. Jaarverslag secretaris 
  2. Jaarverslag opleidingen 
  3. Jaarverslagen commissies en werkgroepen
 6. Jaarverslag penningmeester
  1. Jaarverslag
  2. jaarcijfers
 7. Verslag kascommissie 
 8. Verkiezing kascommissie 
 9. Rondvraag
 10. Sluiting 

 

Rondvraag (agendapunt 9)

Wij verzoeken u vriendelijk om eventuele punten voor de rondvraag uiterlijk vijf dagen voor de vergadering per e-mail (aan [email protected]) in te dienen. U kunt er dan op rekenen dat de vraag in de vergadering beantwoord wordt door één van de bestuursleden. Uiteraard kunt u uw vraag ook tijdens de vergadering stellen. Dan bestaat echter de kans dat een antwoord pas gegeven kan worden, nadat uw vraag op de eerstvolgende bestuursvergadering besproken is. 

De voor de vergadering relevante documenten vindt u 14 dagen voor de vergadering op de website.

 

Met vriendelijke groet,

Koen Gaal

Secretaris

[email protected] 

OEZA's sponsoren

 • Ter Meulen Tuinstyle
 • De Hooge Waerder
 • Kingsign
 • FLIP & ZO
 • SponsorKliks

Ons zwemaanbod

Leszwemmen

OEZA Elementair zwemmen Zwemmen leer je niet zomaar, daar is...

Meer info Aanmelden

Wedstrijdzwemmen

Wedstrijdzwemmen Je bent van plan lid te worden van de...

Meer info Aanmelden

Recreatief zwemmen

OEZA Recreatief zwemmen In 1968 werd de Heemskerkse zwemvereniging OEZA...

Meer info Aanmelden

Bosbaan

Swimming De Bosbaan Zondag 30 juni 2024 Programmaboekje  Klik hier...

Meer info Aanmelden