Algemeen

Zwemvereniging OEZA hecht grote waarde aan een veilig en integer sportklimaat, waarbij alle leden en vrijwilligers zich thuis voelen. Alle leden en vrijwilligers dienen zich conform de geldende normen te gedragen en dienen op een veilige en sociale manier met elkaar om te gaan. Indien noodzakelijk spreken kaderleden, trainers, coaches en andere begeleiders elkaar en de sporters aan indien sprake is van ongewenst gedrag. Om de integriteit binnen de zwemvereniging te waarborgen zijn een aantal regels opgesteld, welke op deze pagina zijn terug te lezen.

Aannamebeleid

Voor vrijwilligers en kaderleden/trainers die vrijwilligerstaken bij zwemvereniging OEZA gaan verrichten en in aanraking komen met kwetsbare personen zal een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) worden aangevraagd. Elke vrijwilliger van zwemvereniging OEZA zal worden ingeschreven bij de ledenadministratie (Sportlink) en zal zodoende onderworpen zijn aan het tuchtrecht van de KNZB en het Instituut voor de Sportrechtspraak (ISR).

Nieuwe kaderleden en trainers zullen aan het begin worden gevraagd conform welke motivatie ze willen starten bij zwemvereniging OEZA als vrijwilliger. Nieuwe kaderleden en trainers zullen aan het begin intensief worden begeleid door de betreffende uur verantwoordelijke, zodoende kan een goede indruk over iemand worden gevormd en kan worden gekeken of hij/zij handelt conform de geldende gedragscode. In geval van twijfel over de aanname van een nieuwe vrijwilliger en/of kaderlid / trainer zal het bestuur en de Vertrouwens Contact Persoon direct worden geïnformeerd. Het besluit over het al dan niet aanstellen van de betrokken vrijwilliger, kaderlid of trainer zal worden besloten door het bestuur. Een eventueel beroep tegen dit besluit kan worden ingediend tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Integriteitsbeleid

Sporten in een veilige omgeving zou voor iedereen vanzelfsprekend moeten zijn. Grensoverschrijdend gedrag, dat kan echt niet. Preventie(beleid) op grensoverschrijdend gedrag zorgt ervoor dat iedereen veilig en met plezier kan meedoen. Kaderleden en trainers die in aanraking komen met kwetsbare personen tekenen zodoende het gedragscodeformulier . Bij niet naleving van de gedragscode wordt dit gemeld bij de Vertrouwens Contact Persoon. Bij niet naleving van de gedragscode zal de Vertrouwens Contact Persoon (al dan niet anoniem) hiervan melding maken bij het bestuur.

Klachtenprocedure

Uitgangspunt van onze zwemvereniging is om iedereen zwemplezier te laten beleven, zonder noemenswaardige klachten. Mochten er onverhoopt toch dingen gebeuren die u niet fijn vindt? Bent u het ergens niet mee eens? Schroom dan niet om dit te melden. U kunt gebruik maken van het klachtenformulier om uw klacht te melden, natuurlijk kunt u uw klacht ook buiten dit formulier om melden via [email protected]. Indien uw klacht (nog) onvoldoende helder is voor het bestuur, kan het zijn dat we met u contact opnemen voor aanvullende informatie. De klachtenprocedure zal worden afgesloten met een terugkoppeling aan u. We streven er als bestuur naar uw klacht uiterlijk binnen zes weken volledig te hebben behandeld. Afhankelijk van de aard van de klacht kan van deze termijn worden afgeweken.

Vertrouwens Contact Persoon

Zwemvereniging OEZA kent een interne Vertrouwens Contact Persoon (VCP) . Klarinda Zonneveld-Scheltens (VCP) is te bereiken via 06-12 999 674 of per e-mail via vertrouwenscontactpersoon@oeza.nl. Onze interne Vertrouwens Contact Persoon is een veilige plek voor vrijwilligers, leden en ouders om u een luisterend oor te bieden en u te helpen bij het zoeken naar eventuele vervolgstappen. Naast deze interne Vertrouwens Contact Persoon kunt u ook contact opnemen met de KNZB ( https://www.knzb.nl/knzb/vertrouwenscontactpersoon/ ) of het centrum veilige sport Nederland ( https://centrumveiligesport.nl/contact ).

Vragen

Voor vragen inzake het integriteitsbeleid kunt u contact opnemen met één van de bestuursleden.

OEZA's sponsoren

  • Ter Meulen Tuinstyle
  • De Hooge Waerder
  • Kingsign
  • FLIP & ZO
  • SponsorKliks

Ons zwemaanbod

Leszwemmen

OEZA Elementair zwemmen Zwemmen leer je niet zomaar, daar is...

Meer info Aanmelden

Wedstrijdzwemmen

Wedstrijdzwemmen Je bent van plan lid te worden van de...

Meer info Aanmelden

Recreatief zwemmen

OEZA Recreatief zwemmen In 1968 werd de Heemskerkse zwemvereniging OEZA...

Meer info Aanmelden

Bosbaan

Swimming De Bosbaan Zondag 30 juni 2024 Programmaboekje  Klik hier...

Meer info Aanmelden