Algemene Ledenvergadering – woensdag 19 april 2023 – 20.00 uur – Sportcafé De Waterakkers

7 februari, 2023

Documenten: 

Uitnodiging ALV voorjaar 2023

3. Notulen ALV 19 april 2022_concept

4a. Jaarverslag Secretaris 2022

4b. Jaarverslag Opleidingen 2022

4c. Jaarverslag Jeugdraad 2022

4c. Jaarverslagen 2022 – Vertrouwenscontactpersoon, Werkgroepen Activiteiten en Wedstrijden

5A Jaarverslag penningmeester 2022

5B Rekening 2022 tbv jaarvergadering HC

8 Beleidsplan OEZA_concept voor ALV_zonder watermerk

8 Beleidsplan OEZA_concept voor ALV_met watermerk

Uitnodiging: 

Geachte leden,

Namens het bestuur van de Heemskerkse zwemvereniging OEZA nodig ik u hierbij uit voor de Algemene Ledenvergadering die gehouden zal worden op woensdag 19 april 2023 in Sportcafé de Waterakkers (kanMne bij het zwembad), Kerkweg 217, Heemskerk. Aanvang van de vergadering is om 20.00 uur.

De agenda voor de vergadering is als volgt:

 1. Opening
 2. Mededelingen en bestuurlijke zaken
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 19 april 2022
 4. Jaarverslagen
  1. Jaarverslag secretaris
  2. Jaarverslag opleidingen
  3. Jaarverslagen commissies en werkgroepen
 5. Jaarverslag penningmeester
 6. Verslag kascommissie
 7. Verkiezing kascommissie
 8. Beleidsplan
 9. Samenstelling en taakverdeling bestuur
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Rondvraag (agendapunt 10)
Wij verzoeken u vriendelijk om eventuele punten voor de rondvraag uiterlijk vijf dagen voor de vergadering per e-mail (aan [email protected]) in te dienen. U kunt er dan op rekenen dat de vraag in de vergadering beantwoord wordt door één van de bestuursleden. Uiteraard kunt u uw vraag ook tijdens de vergadering stellen. Dan bestaat echter de kans dat een antwoord pas gegeven kan worden, nadat uw vraag op de eerstvolgende bestuursvergadering besproken is.

De voor de vergadering relevante documenten vindt u op de website.

Met vriendelijke groet,

Pauline Heus Secretaris

[email protected]

OEZA's sponsoren

 • Ter Meulen Tuinstyle
 • De Hooge Waerder
 • Kingsign
 • FLIP & ZO
 • SponsorKliks

Ons zwemaanbod

Leszwemmen

OEZA Elementair zwemmen Zwemmen leer je niet zomaar, daar is...

Meer info Aanmelden

Wedstrijdzwemmen

Wedstrijdzwemmen Je bent van plan lid te worden van de...

Meer info Aanmelden

Recreatief zwemmen

OEZA Recreatief zwemmen In 1968 werd de Heemskerkse zwemvereniging OEZA...

Meer info Aanmelden

Bosbaan

Swimming De Bosbaan Zondag 30 juni 2024   !!Helaas is...

Meer info Aanmelden