Verder onderzoek naar één gezamenlijk nieuw zwembad

27 november, 2019

De gemeenten Heemskerk en Beverwijk hebben deze zomer onderzoek gedaan naar de zwemvoorziening in beide gemeenten. Het onderzoek bestond uit vier scenario’s, waarvan één een gezamenlijk nieuw zwembad. De colleges van beide gemeentes hebben nu de raden voorgesteld opdracht te geven om verder onderzoek te doen naar het scenario van een gezamenlijk nieuw zwembad.

Het Sportfondsenbad in Beverwijk en De Waterakkers in Heemskerk zijn verouderde zwembaden. Gezien de investeringen die de komende jaren nodig zijn, is nu het moment om de toekomst van beide zwembaden te onderzoeken.

Vervolgonderzoek naar gezamenlijk nieuw zwembad

De colleges van Beverwijk en Heemskerk willen een gezamenlijk nieuw zwembad verder  onderzoeken. Uit de enquêtes onder inwoners, gebruikers, bezoekers en verenigingen kwam naar voren dat een meerderheid graag een gezamenlijk nieuw zwembad wil. De locatie van het zwembad vindt men minder belangrijk. Een gezamenlijk nieuw zwembad biedt meer kwaliteit, voorziet in een duurzaam gebouw dat voldoet aan de laatste klimaateisen. Beide gemeentes hebben dan een toekomstbestendige zwemvoorziening voor de komende 40 jaar.

Verder onderzoek

Als de raden hiermee instemmen wordt het scenario van een gezamenlijk nieuw zwembad wordt verder uitgewerkt, waaronder de volgende punten:

  1. Ambities voor verduurzaming van het gebouw.
  2. Of commerciële en maatschappelijke functies toegevoegd kunnen worden.
  3. Verkenning van de beheervorm, de eigendomsverhoudingen en financiële bijdragen van Beverwijk en Heemskerk.
  4. Verkenning van de locatie voor een gezamenlijk nieuw zwembad.
  5. De verdere uitwerking van het recreatieve deel van het zwembad en de afweging om wel of niet een 50-meterbad te realiseren.

De verwachting is dat het onderzoek in de eerste helft van 2020 afgerond wordt.

Bron: https://www.heemskerk.nl/laatste-nieuws/verder-onderzoek-naar-een-gezamenlijk-nieuw-zwembad/

OEZA's sponsoren

  • De Hooge Waerder
  • Floricultura

Ons zwemaanbod

Leszwemmen

OEZA Elementair zwemmen Zwemmen leer je niet zomaar, daar is...

Meer info Aanmelden

Wedstrijdzwemmen

Wedstrijdzwemmen Je bent van plan lid te worden van de...

Meer info Aanmelden

Recreatief zwemmen

OEZA Recreatief zwemmen In 1968 werd de Heemskerkse zwemvereniging OEZA...

Meer info Aanmelden

Bosbaan

Vanwege het verbod op evenementen tot 1 september 2020 (Corona...

Meer info Aanmelden