Onderzoekresultaten zwemvoorziening Beverwijk en Heemskerk bekend

19 oktober, 2019

De gemeenten Heemskerk en Beverwijk hebben deze zomer onderzoek gedaan naar de zwemvoorziening in beide gemeenten. De resultaten van de enquêtes, interviews en een vergelijking tussen vier scenario’s zijn deze week bekend gemaakt. Het Sportfondsenbad in Beverwijk en De Waterakkers in Heemskerk zijn verouderde zwembaden. Gezien de investeringen die nodig zijn, is nu het moment om de toekomst van beide zwembaden te onderzoeken.

Onderzoek onder inwoners en gebruikers

In juni 2019 is een enquête gehouden onder de inwoners, gebruikers, bezoekers en verenigingen om inzicht te krijgen in de behoeften en wensen voor een zwembad voor Heemskerk en Beverwijk. Ook heeft Synarchis, het onderzoeksbureau, zwemverenigingen, zwembadbesturen en andere direct betrokkenen bij de zwembaden geïnterviewd. De resultaten zijn nu bekend. Uit de enquêtes en interviews komt naar voren dat een meerderheid graag een gezamenlijk nieuw zwembad wil en dat men de locatie van het zwembad minder belangrijk vindt. 50% van de respondenten is bereid daar 10-20 minuten voor te reizen. Voor meer kwaliteit is men ook bereid meer te betalen.

Scenario-onderzoek

De colleges hebben op 22 januari 2019 de bestuursopdracht vastgesteld. Hiermee hebben ze opdracht gegeven om vier scenario’s te onderzoeken:

  1. In stand houden van de zwembaden in Beverwijk en in Heemskerk.
  2. Sluiten zwembad Beverwijk en uitbreiden zwembad Heemskerk.
  3. Sluiten zwembad Beverwijk, realisatie nieuw zwembad in Beverwijk en in stand houden zwembad Heemskerk.
  4. Sluiten zwembaden Beverwijk en Heemskerk en realiseren nieuw intergemeentelijk zwembad.

De uitwerking van deze vier scenario’s met voor- en nadelen en benodigde jaarlasten voor beide gemeenten zijn nu bekend. De resultaten zijn op woensdag 16 oktober aan de beide raden gepresenteerd. In november/december van dit jaar verwachten college en raad een voorkeursscenario te kiezen om verder uit te werken. Onderzocht wordt dan onder andere en afhankelijk van het voorkeurscenario: ambities verduurzaming, toevoegen van functies, locatiekeuze, nadere uitwerking recreatief concept en keuze beheervorm.

Bron: https://www.heemskerk.nl/laatste-nieuws/onderzoekresultaten-zwemvoorziening-beverwijk-en-heemskerk-bekend/

OEZA's sponsoren

  • De Hooge Waerder
  • Floricultura

Ons zwemaanbod

Leszwemmen

OEZA Elementair zwemmen Zwemmen leer je niet zomaar, daar is...

Meer info Aanmelden

Wedstrijdzwemmen

Wedstrijdzwemmen Je bent van plan lid te worden van de...

Meer info Aanmelden

Recreatief zwemmen

OEZA Recreatief zwemmen In 1968 werd de Heemskerkse zwemvereniging OEZA...

Meer info Aanmelden

Bosbaan

HEAD Open Water Evenement De Bosbaan 18 augustus 2019 DE...

Meer info Aanmelden