Digitale Algemene Ledenvergadering – dinsdag 17 november 2020 – 20.00 uur

2 november, 2020

Let op, vooraf aanmelden is verplicht via de volgende pagina: https://zoom.us/meeting/register/tJIodeuhqzkvH9ad-Fe6hB9p2trrK0eJPtvD 

Documenten Algemene Ledenvergadering 17 november 2020: 

Uitnoding najaars ALV 2020

Notulen ALV 20 november 2019

Begroting OEZA 2021 ALV

Toelichting begroting 2021 ALV

——————————-

Geachte leden,

Hierbij nodig ik u namens het bestuur van de Heemskerkse zwemvereniging OEZA uit voor de Algemene Ledenvergadering die gehouden zal worden op dinsdag 17 november a.s. om 20.00u. Het betreft een digitale vergadering. 

Om deze vergadering bij te wonen, vragen wij u zich vooraf aan te melden (via: https://zoom.us/meeting/register/tJIodeuhqzkvH9ad-Fe6hB9p2trrK0eJPtvD ). Na aanmelding ontvangt u dan de nadere informatie omtrent de toegang tot de digitale vergadering.

Agenda:

  1. Opening van de vergadering
  2. Mededelingen en bestuurlijke zaken
  3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 20 november 2019
  4. Begroting 2021 en vaststelling contributie
  5. Jubilea
  6. Rondvraag
  7. Sluiting van de vergadering

Met betrekking tot agendapunt 6 (Rondvraag) verzoeken wij u vriendelijk om eventuele punten uiterlijk vijf dagen voor de vergadering per e-mail ([email protected]) in te dienen. U kunt er dan op rekenen dat de vraag in de vergadering beantwoord wordt door één van de bestuursleden. Uiteraard kunt u uw vraag ook tijdens de vergadering stellen. Dan bestaat echter de kans dat een antwoord pas gegeven kan worden, nadat uw vraag op de eerstvolgende bestuursvergadering behandeld is. 

De voor de vergadering relevante documenten vindt u op de website: https://oeza.nl/nieuws/digitale-algemene-ledenvergadering-dinsdag-17-november-2020-20-00-uur/ .

Met vriendelijke groet,

Pauline Heus

 

OEZA's sponsoren

  • De Hooge Waerder
  • Floricultura

Ons zwemaanbod

Leszwemmen

OEZA Elementair zwemmen Zwemmen leer je niet zomaar, daar is...

Meer info Aanmelden

Wedstrijdzwemmen

Wedstrijdzwemmen Je bent van plan lid te worden van de...

Meer info Aanmelden

Recreatief zwemmen

OEZA Recreatief zwemmen In 1968 werd de Heemskerkse zwemvereniging OEZA...

Meer info Aanmelden

Bosbaan

Vanwege het verbod op evenementen tot 1 september 2020 (Corona...

Meer info Aanmelden