Algemene Ledenvergadering – woensdag 16 november 2022 – 20.00 uur – Sportcafé De Waterakkers

1 november, 2022

Documenten:

Uitnoding-OEZA-najaars-ALV-2022-nieuwe versie

Concept Notulen ALV 17 november 2021

begroting 2023 ALV

Toelichting begroting 2023 ALV

——————————

Uitnodiging: 

Geachte leden,

Hierbij nodig ik u namens het bestuur van de Heemskerkse zwemvereniging OEZA uit voor de Algemene
Ledenvergadering die gehouden zal worden op woensdag 16 november 2022 in Sportcafé de Waterakkers (kantine
bij het zwembad), Kerkweg 217, Heemskerk. Aanvang van de vergadering is 20.00 uur.

Agenda:
1. Opening van de vergadering
2. Mededelingen en bestuurlijke zaken
3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 17 november 2021
4. Begroting 2023 en vaststelling contributie
5. Verkiezing bestuur
6. Beleidsplan
7. Jubilarissen / voordracht erelidmaatschap
8. Rondvraag
9. Sluiting van de vergadering

De voor de vergadering relevante documenten vindt u op de website : https://oeza.nl/nieuws/algemene‐ledenvergadering‐woensdag‐16‐november‐2022‐20‐00‐uur‐sportcafe‐de‐waterakkers/ .

Bij agendapunt 5 draagt het bestuur Koen Gaal voor als bestuurslid. Koen is lid van het wedstrijdzwemmen en
maakte eerder deel uit van de Jeugdraad.

Met betrekking tot agendapunt 8 (Rondvraag) verzoeken wij u vriendelijk om eventuele punten uiterlijk vijf dagen
voor de vergadering per e‐mail ([email protected]) in te dienen. U kunt er dan op rekenen dat de vraag in de
vergadering beantwoord wordt door één van de bestuursleden. Uiteraard kunt u uw vraag ook tijdens de
vergadering stellen. Dan bestaat echter de kans dat een antwoord pas gegeven kan worden, nadat uw vraag op de
eerstvolgende bestuursvergadering behandeld is.

Met vriendelijke groet,
Pauline Heus
Secretaris
[email protected]

OEZA's sponsoren

  • SponsorKliks
  • Floricultura

Ons zwemaanbod

Leszwemmen

OEZA Elementair zwemmen Zwemmen leer je niet zomaar, daar is...

Meer info Aanmelden

Wedstrijdzwemmen

Wedstrijdzwemmen Je bent van plan lid te worden van de...

Meer info Aanmelden

Recreatief zwemmen

OEZA Recreatief zwemmen In 1968 werd de Heemskerkse zwemvereniging OEZA...

Meer info Aanmelden

Bosbaan

HEAD Open Water Evenement De Bosbaan Zaterdag 16 juli 2022...

Meer info Aanmelden