Digitale Algemene Ledenvergadering – woensdag 17 november 2021 – 20.15 uur

21 oktober, 2021

Aanmelden voor de Digitale Algemene Ledenvergadering: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUrdu-urjMvEtUIzKiBfITYyLmUADaUpouD

Datum: woensdag 17 november 2021

Tijdstip: 20.15 uur

Documenten ALV 17 november 2021:

Begroting 2022 ALV

Toelichting begroting 2022 ALV

Concept Notulen ALV 17 november 2020

——————————

Geachte leden,

Hierbij nodig ik u namens het bestuur van de Heemskerkse zwemvereniging OEZA uit voor de Algemene Ledenvergadering die gehouden zal worden op woensdag 17 november 2021 online via Zoom (zie bovenstaande link). Aanvang van de vergadering is 20.15 uur.

Agenda:

  1. Opening van de vergadering
  2. Mededelingen en bestuurlijke zaken
  3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 17 november 2020
  4. Begroting 2022 en vaststelling contributie
  5. Beleidsplan
  6. Jubilarissen
  7. Rondvraag
  8. Sluiting van de vergadering

De voor de vergadering relevante documenten vindt u binnenkort op de website.

Met betrekking tot agendapunt 7 (Rondvraag) verzoeken wij u vriendelijk om eventuele punten uiterlijk vijf dagen voor de vergadering per e-mail ([email protected]) in te dienen. U kunt er dan op rekenen dat de vraag in de vergadering beantwoord wordt door één van de bestuursleden. Uiteraard kunt u uw vraag ook tijdens de vergadering stellen. Dan bestaat echter de kans dat een antwoord pas gegeven kan worden, nadat uw vraag op de eerstvolgende bestuursvergadering behandeld is.

Ten slotte wil ik u attenderen op de openstaande vacature voor de functie van ‘algemeen bestuurslid’. Voor meer informatie kunt u terecht bij ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Pauline Heus

Secretaris

[email protected]

OEZA's sponsoren

  • De Hooge Waerder
  • Floricultura

Ons zwemaanbod

Leszwemmen

OEZA Elementair zwemmen Zwemmen leer je niet zomaar, daar is...

Meer info Aanmelden

Wedstrijdzwemmen

Wedstrijdzwemmen Je bent van plan lid te worden van de...

Meer info Aanmelden

Recreatief zwemmen

OEZA Recreatief zwemmen In 1968 werd de Heemskerkse zwemvereniging OEZA...

Meer info Aanmelden

Bosbaan

Vanwege het verbod op evenementen tot 1 september 2020 (Corona...

Meer info Aanmelden