Algemene Ledenvergadering – dinsdag 20 april – 20.00 uur

5 april, 2021

Documenten ten behoeve van de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 20 april 2021 – 20.00 uur:

3. Notulen ALV 16 juni 2020_concept

4a. Jaarverslag Secretaris 2020

4b. Jaarverslag Opleidingen 2020

4c. Jaarverslag Jeugdraad 2020

4c. Jaarverslag Werkgroep Activiteiten 2020

4c. Jaarverslag Werkgroep Wedstrijden 2020

4d. Uitgereikte zwemdiploma’s 2020

5. 1-Jaarverslag Penningmeester 2020

5. 2-Balans 2020

5. 3-Rekening 2020

9. Status doelstellingen Beleidsplan 2016-2020

————————————————————-

Geachte leden, 

Hierbij nodig ik u namens het bestuur van de Heemskerkse zwemvereniging OEZA uit voor de Algemene Ledenvergadering die gehouden zal worden op dinsdag 20 april 2021. Het betreft een digitale vergadering.

Om deze vergadering bij te wonen, vragen wij u zich vooraf aan te melden via https://zoom.us/meeting/register/tJEsf-yvrzMjGN1lVkj0ZYiOGLhHi_oMIKWZ. 

Na aanmelding ontvangt u dan de nadere informatie omtrent de toegang tot de digitale vergadering. 

De agenda voor de vergadering is als volgt: 

 1. Opening 
 2. Mededelingen en bestuurlijke zaken 
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 16 juni 2020
 4. Jaarverslagen
  1. Jaarverslag secretaris 
  2. Jaarverslag opleidingen 
  3. Jaarverslagen commissies en werkgroepen
 5. Jaarverslag penningmeester
 6. Verslag kascommissie 
 7. Verkiezing kascommissie 
 8. Verkiezing bestuur 

Volgens het huishoudelijk reglement is Pascal Palmboom aftredend. Hij stelt zich voor een volgende termijn herkiesbaar. Er is een vacature voor een ‘algemeen bestuurslid’. Potentiële kandidaten kunnen zich melden bij ondergetekende.

 1. Beleidsplan 2016 – 2020 
 2. Rondvraag
 3. Sluiting

Met betrekking tot agendapunt 10 (Rondvraag) verzoeken wij u vriendelijk om eventuele punten uiterlijk vijf dagen voor de vergadering per e-mail (aan [email protected]) in te dienen. U kunt er dan op rekenen dat de vraag in de vergadering beantwoord wordt door één van de bestuursleden. Uiteraard kunt u uw vraag ook tijdens de vergadering stellen. Dan bestaat echter de kans dat een antwoord pas gegeven kan worden, nadat uw vraag op de eerstvolgende bestuursvergadering besproken is. 

De voor de vergadering relevante documenten vindt u op de website.

Met vriendelijke groet,

Pauline Heus

Secretaris

[email protected] 

OEZA's sponsoren

 • De Hooge Waerder
 • Floricultura

Ons zwemaanbod

Leszwemmen

OEZA Elementair zwemmen Zwemmen leer je niet zomaar, daar is...

Meer info Aanmelden

Wedstrijdzwemmen

Wedstrijdzwemmen Je bent van plan lid te worden van de...

Meer info Aanmelden

Recreatief zwemmen

OEZA Recreatief zwemmen In 1968 werd de Heemskerkse zwemvereniging OEZA...

Meer info Aanmelden

Bosbaan

Vanwege het verbod op evenementen tot 1 september 2020 (Corona...

Meer info Aanmelden