Algemene Ledenvergadering – dinsdag 19 april 2022 – 20.00 uur – Sportcafé De Waterakkers

8 april, 2022

Documenten:

0. Uitnodiging ALV voorjaar 2022

3. Notulen ALV 20 april 2021_concept

4a. Jaarverslag Secretaris 2021

4b. Jaarverslag Opleidingen 2021

4c. Jaarverslag Jeugdraad 2021

4c. Jaarverslag Werkgroep Activiteiten 2021

4c. Jaarverslag Werkgroep Wedstrijden 2021

5. Jaarverslag Penningmeester 2021

5. Balans 2021

5. Rekening 2021

——————————

Uitnodiging: 

Geachte leden,

Namens het bestuur van de Heemskerkse zwemvereniging OEZA nodig ik u hierbij uit voor de Algemene Ledenvergadering die gehouden zal worden op dinsdag 19 april 2022 in Sportcafé de Waterakkers (kantine bij het zwembad), Kerkweg 217, Heemskerk. Aanvang van de vergadering is om 20.00 uur.

De agenda voor de vergadering is als volgt:
1. Opening
2. Mededelingen en bestuurlijke zaken
3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 20 april 2021
4. Jaarverslagen
a. Jaarverslag secretaris
b. Jaarverslag opleidingen
c. Jaarverslagen commissies en werkgroepen
5. Jaarverslag penningmeester
6. Verslag kascommissie
7. Verkiezing kascommissie
8. Verkiezing bestuur
9. Beleidsplan
10. Rondvraag
11. Sluiting

Verkiezing bestuur (agendapunt 8)
Volgens het huishoudelijk reglement zijn Bouke Oortwijn en Pauline Heus aftredend. Zij stellen zich voor een volgende termijn herkiesbaar. Voor de openstaande vacature voor ‘algemeen bestuurslid’ draagt het bestuur Shira de Haan voor. Shira is lid van het wedstrijdzwemmen en maakte tot kortgeleden deel uit van de Jeugdraad. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich melden bij ondergetekende.

Rondvraag (agendapunt 10)
Wij verzoeken u vriendelijk om eventuele punten voor de rondvraag uiterlijk vijf dagen voor de vergadering per e-mail (aan [email protected]) in te dienen. U kunt er dan op rekenen dat de vraag in de vergadering beantwoord wordt door één van de bestuursleden. Uiteraard kunt u uw vraag ook tijdens de vergadering stellen. Dan bestaat echter de kans dat een antwoord pas gegeven kan worden, nadat uw vraag op de eerstvolgende bestuursvergadering besproken is.

De voor de vergadering relevante documenten vindt u op de website.

Met vriendelijke groet,
Pauline Heus
Secretaris
[email protected]

OEZA's sponsoren

  • De Hooge Waerder
  • Floricultura

Ons zwemaanbod

Leszwemmen

OEZA Elementair zwemmen Zwemmen leer je niet zomaar, daar is...

Meer info Aanmelden

Wedstrijdzwemmen

Wedstrijdzwemmen Je bent van plan lid te worden van de...

Meer info Aanmelden

Recreatief zwemmen

OEZA Recreatief zwemmen In 1968 werd de Heemskerkse zwemvereniging OEZA...

Meer info Aanmelden

Bosbaan

HEAD Open Water Evenement De Bosbaan Zaterdag 16 juli 2022...

Meer info Aanmelden