Algemene Ledenvergadering 20 november 2019 20.00 uur

24 oktober, 2019

Hierbij nodig ik u namens het bestuur van de Heemskerkse zwemvereniging OEZA uit voor de Algemene Ledenvergadering die gehouden zal worden op woensdag 20 november a.s. in Sportcafé de Waterakkers (kantine bij het zwembad), Kerkweg 217, Heemskerk Aanvang van de vergadering is 20.00 uur.

Agenda:

  1. Opening van de vergadering
  2. Mededelingen en bestuurlijke zaken
  3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 21 november 2018
  4. Begroting 2020 en vaststelling contributie
  5. Rondvraag
  6. Sluiting van de vergadering

Met betrekking tot agendapunt 5 (Rondvraag) verzoeken wij u vriendelijk om eventuele punten uiterlijk vijf dagen voor de vergadering per e-mail (secretaris@oeza.nl) in te dienen. U kunt er dan op rekenen dat de vraag in de vergadering beantwoord wordt door één van de bestuursleden. Uiteraard kunt u uw vraag ook tijdens de vergadering stellen. Dan bestaat echter de kans dat een antwoord pas gegeven kan worden, nadat uw vraag op de eerstvolgende bestuursvergadering behandeld is.

De voor de vergadering relevante documenten vindt u binnenkort op de website.

Met vriendelijke groet,

Pauline Heus

Secretaris

secretaris@oeza.nl

OEZA's sponsoren

  • De Hooge Waerder
  • Floricultura

Ons zwemaanbod

Leszwemmen

OEZA Elementair zwemmen Zwemmen leer je niet zomaar, daar is...

Meer info Aanmelden

Wedstrijdzwemmen

Wedstrijdzwemmen Je bent van plan lid te worden van de...

Meer info Aanmelden

Recreatief zwemmen

OEZA Recreatief zwemmen In 1968 werd de Heemskerkse zwemvereniging OEZA...

Meer info Aanmelden

Bosbaan

HEAD Open Water Evenement De Bosbaan 18 augustus 2019 DE...

Meer info Aanmelden