Algemene Ledenvergadering – dinsdag 16 april 2019 20.00 uur

6 februari, 2019

Let op de vergadering vindt plaats op een dinsdag en op een andere locatie dan voorgaande keren.

 

Geachte leden,

Hierbij nodig ik u namens het bestuur van de Heemskerkse zwemvereniging OEZA uit voor de Algemene Ledenvergadering die gehouden zal worden op dinsdag 16 april 2019 in Sportcafé de Waterakkers (kantine bij het zwembad), Kerkweg 217, Heemskerk. Aanvang van de vergadering is om 20.00 uur.

Let op, dit is dus op een andere avond en op een andere locatie dan u gewend bent!

Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen en bestuurlijke zaken
3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 16 mei 2018
4. Jaarverslag secretaris
5. Jaarverslag opleidingen
6. Jaarverslag overige commissies
7. Jaarverslag penningmeester
8. Verslag kascommissie
9. Verkiezing kascommissie
10. Verslag steunfonds
11. Verkiezing bestuur
12. Status beleidsplan 2016 – 2020
13. Jubilarissen
14. Rondvraag
15. Sluiting

Verkiezing bestuur (agendapunt 11)
Volgens het huishoudelijk reglement is Pauline Heus aftredend. Zij stelt zich voor een volgende termijn herkiesbaar.

Rondvraag (agendapunt 14)
Wij verzoeken u vriendelijk om eventuele punten voor de rondvraag uiterlijk vijf dagen voor de vergadering per e-mail (secretaris@oeza.nl) in te dienen. U kunt er dan op rekenen dat de vraag in de vergadering beantwoord wordt door één van de bestuursleden. Uiteraard kunt u uw vraag ook tijdens de vergadering stellen. Dan bestaat echter de kans dat een antwoord pas gegeven kan worden, nadat uw vraag op de eerstvolgende bestuursvergadering behandeld is.

De voor de vergadering relevante documenten vindt u binnenkort op de website.

Met vriendelijke groet,

Pauline Heus
Secretaris

secretaris@oeza.nl

OEZA's sponsoren

  • De Hooge Waerder
  • Floricultura
  • CROK

Ons zwemaanbod

Leszwemmen

OEZA Elementair zwemmen Zwemmen leer je niet zomaar, daar is...

Meer info Aanmelden

Wedstrijdzwemmen

Wedstrijdzwemmen Je bent van plan lid te worden van de...

Meer info Aanmelden

Recreatief zwemmen

OEZA Recreatief zwemmen In 1968 werd de Heemskerkse zwemvereniging OEZA...

Meer info Aanmelden

Bosbaan

Open Nederlands Kampioenschap Open Water Zwemmen HEAD Open Water Evenement...

Meer info Aanmelden