Algemene Ledenvergadering 21 november 2018

13 oktober, 2018

Documenten Algemene Ledenvergadering: 

begroting 2019 alv

Toelichting begroting 2019 ALV

Notulen ALV 22 november 2017

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

Geachte leden,

Hierbij nodig ik u namens het bestuur van de Heemskerkse zwemvereniging OEZA uit voor de Algemene Ledenvergadering die gehouden zal worden op woensdag 21 november a.s. in de zaal van restaurant De Waterakkers, Kerkweg 217, Heemskerk. Aanvang van de vergadering is 20.00 uur.

Agenda:
1. Opening van de vergadering
2. Mededelingen en bestuurlijke zaken
3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 22 november 2017
4. Begroting 2019 en vaststelling contributie
5. Jubilarissen
6. Rondvraag
7. Sluiting van de vergadering

Met betrekking tot agendapunt 6 (Rondvraag) verzoeken wij u vriendelijk eventuele punten per e-mail in te dienen. Dit kan tot vijf dagen voor de vergadering via secretaris@oeza.nl. U kunt dan rekenen op beantwoording door een van de bestuursleden. Mocht u uw vraag stellen tijdens de vergadering, dan bestaat de kans dat uw vraag niet direct beantwoord kan worden, maar pas na behandeling in de eerst volgende bestuursvergadering. Een terugkoppeling volgt dan later.

De voor de vergadering relevante documenten vindt u binnenkort op de website. Mocht u prijs stellen op een geprinte versie van de vergaderstukken, meldt u dit dan bij het secretariaat (secretaris@oeza.nl, of telefonisch: 0251-208266).

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van zwemvereniging OEZA

Pauline Heus
Secretaris

OEZA's sponsoren

  • De Hooge Waerder
  • Floricultura
  • CROK

Ons zwemaanbod

Leszwemmen

OEZA Elementair zwemmen Zwemmen leer je niet zomaar, daar is...

Meer info Aanmelden

Wedstrijdzwemmen

Wedstrijdzwemmen Je bent van plan lid te worden van de...

Meer info Aanmelden

Recreatief zwemmen

OEZA Recreatief zwemmen In 1968 werd de Heemskerkse zwemvereniging OEZA...

Meer info Aanmelden

Bosbaan

Open Nederlands Kampioenschap Open Water Zwemmen HEAD Open Water Evenement...

Meer info Aanmelden