Beste leden,

Kortgeleden is onze website vanwege hack/virusaanvallen offline gezet en "veilig" gezet door een oude versie van onze website te plaatsen. Hierop staan deels oude en foutieve gegevens. Wat onder andere van belang is dat op de site de informatie van de ledenadministratie onjuist is. Hieronder de juiste informatie van onze ledenadministratie.

Deze wordt verzorgd door Annamarie Tijms, Haar e-mail adres is ledenadministratie@oeza.nl Haar telefoonnummer is 075-2027855.

Nieuwe leden aanmeldingsformulieren kunnen afgegeven worden op het adres Mary Zeldenruststraat 33, 1963 EA Heemskerk.

Het bestuur realiseert zich dat met spoed tot een weer goed werkende oplossing gekomen moet worden. Het probleem is echter dat de software waarmee tot heden gewerkt werd verouderd is en niet zomaar ge-updated kan worden. In samenwerking met deskundigen zal gestart worden met het bouwen van een nieuwe websie. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij hier melding van maken.

Tot zover onze excuses voor het ongemak.

Namens het Bestuur van OEZA, voorzitter Adrie van der Gracht, voorzitter@oeza.nl Telefoon 0251-239216.